Nya personuppgiftföreskrifter GDPR

Den 25 maj 2018 kommer en ny förordning berörande hanteringen av personuppgifter börja gälla, förordningen kallas dataskyddsförordningen eller GDPR och kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella riktlinjer. SFNFA jobbar enligt de nya riktlinjerna. Ni kan läsa mer om den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens hemsida.