Vi är medlemmar i OSET – International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology.

Denna internationella förening bildades 1977 och har för närvarande 13 medlemsländer. Vart fjärde år anordnas en stor kongress, år 2015 har den varit i Åbo, Finland. En sammanfattning från den kongressen kommer att kunna läsas på OSET:s hemsida. Inloggningsuppgifter skickas i ett mail till våra medlemmar.

OSET:s Utbildningskommitté arbetar sedan 2003 med att samla uppgifter runt om i världen om vilka krav som finns för att utföra EEG, EP, mm. Målet är att utifrån dessa uppgifter skapa globala kriterier (”ett körkort”) så att biomedicinska analytiker oavsett nationalitet har bättre möjlighet att arbeta i andra länder.

Var tredje år väljer vi på årsmötet en OSET-representant. På årsmötet 2016 valdes Anna Svensson, Gävle sjukhus, till OSET-representant.

Har du frågor och funderingar kring OSET kan du besöka OSET:s hemsida www.oset.org, eller kontakta oss via mejl sfnfa.kontakt@gmail.com