Home » OSET

OSET

Vi är medlemmar i OSET – International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology.
Denna internationella förening bildades 1977 och har för närvarande 13 medlemsländer. Vart fjärde år anordnas en stor kongress, år 2015 har den varit i Åbo, Finland. En sammanfattning från den kongressen kommer att kunna läsas på OSET:s hemsida. Inloggningsuppgifter skickas i ett mail till våra medlemmar.

OSET:s Utbildningskommitté arbetar sedan 2003 med att samla uppgifter runt om i världen om vilka krav som finns för att utföra EEG, EP, mm. Målet är att utifrån dessa uppgifter skapa globala kriterier (”ett körkort”) så att biomedicinska analytiker oavsett nationalitet har bättre möjlighet att arbeta i andra länder.

Var tredje år väljer vi på årsmötet en OSET-representant. På årsmötet 2016 valdes Anna Svensson, Gävle till OSET-representant.

Har du frågor och funderingar kring OSET kan du besöka OSET:s hemsida www.oset.org, eller kontakta:
Anna Svensson
Email: anna.v.svensson@regiongavleborg.se

OSET:s president informerar medlemmarna i ett brev om den ekonomiska situationen. Gällande OSET:s ekonomi så har den varit bunden i Schweiz men det ska eventuellt bli ändring på det. Eventuellt ska föreningen omregistreras i ett nytt land och då kommer troligen även ett namnbyte att ske. OSET:s ledning önskar få in synpunkter från medlemmarna senast i december 2012. Läs mer i brevet och kom gärna med synpunkter så att vi från föreningen kan ge OSET:s ledning input.