ORDFÖRANDE
Victoria Heldestad
Legitimerad Biomedicinsk Analytiker
Universitetslektor, Medicine doktor, biträdande prefekt
Umeå Universitet

SEKRETERARE
Vanessa Cardona Bedoya 
Legitimerad Biomedicinsk Analytiker
ME Neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

KASSÖR
Irene Scarzella Varvatsulis
Legitimerad Biomedicinsk Analytiker
Neurofysiologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

LEDAMOT
Elisabeth Lindström 
Legitimerad Biomedicinsk Analytiker
Klinisk fysiologi,Neurofysteamet 
Centralsjukhuset, Karlstad