ORDFÖRANDE
 Victoria Heldestad
 Neurofysiologiska kliniken
 Norrlands Universitetssjukhus
 901 85 Umeå
 Tfn: 072-577 99 04
 E-post: victoria.heldestad@umu.se
SEKRETERARE
 Vanessa Cardona
 Klinisk neurofysiologi
 Gävle sjukhus
 801 88 Gävle
 Tfn: 076-942 97 77
 E-post: vanessacardonab@hotmail.com
 KASSÖR
 Irene Scarzella
 Neurofysiologiska kliniken
 Skånes Universitetssjukhus
 221 85 Lund
 Tfn: 046-173347
 Epost: irene.scarzellavarvatsulis@skane.se
 LEDAMOT
 Elisabeth Haster
 Klinisk fysiologi,neurofysteamet
 Centralsjukhuset
 651 85 Karlstad
 Tfn: 054–616310
 E-post: elisabeth.haster@liv.se

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *