Start

EEG
SFNFA är en intresseförening för biomedicinska analytiker och övriga yrkeskategorier som är verksamma inom klinisk neurofysiologi. Föreningen består av ungefär 150 medlemmar, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Syftet med föreningen är att samla medlemmar med gemensamt intresse av neurofysiologi för fortbildning och diskussion kring metod och utbildningsfrågor.
För specifik information avseende metodutbud var god se länkar till enskilda avdelningar.