Det Nationella mötet i Klinisk neurofysiologi flyttas fram till 2022 efter beslut av SFKNF, dvs det blir inget möte under 2021.

Årsmötet för SFNFA kommer därmed att hållas digitalt under 2021. Kallelse och andra handlingar inkommer i god tid innan. Styrelsen i SFNFA återkommer med mer information angående mötet inom kort.

Bästa hälsningar,

Styrelsen SFNFA

Kategorier: Uncategorized