Home » Historik

Historik

Vid en informell EEG-sammankomst i Lund beslöts att bilda en förening för EEG-assistenter i södra Sverige.
Föreningen döptes till Södra Sveriges EEG-Assistentförening. Protokollet från mötet den 22 november 1965 finns att läsa i föreningens historik som Catarina Färnstrand i Uppsala sammanställt. Catarina har berättat om hur hennes bana inom Neurofysiologin började och hur föreningen förändrats under åren. Vi hoppas att det här ska bli ett levande dokument som kan kompletteras med tiden!

Ordföranden

1965 – 1976 Maj Gustavsson/Vitestam
1976 – 1982 Elisabeth Ledwon
1982 – 1988 Evy Geigant
1988 – 1990 Lis-Karin Wahren
1990 – 1992 Evy Geigant
1992 – 1994 Susanna Åkerlund
1994 – 1998 Ewa Littorin
1998 – 2000 Evy Geigant
2000 – 2002 Tomas Sundberg
2002 – 2008 Ulrika Fernberg
2008 – 2011 Malin Lundin
2011 – 2012 Ulrika Fernberg
2012 – Victoria Heldestad Lilliesköld