Svensk förening                         2007-06-27

för

Neurofysiologianalytiker

 

         

            Specialutskick 2007

            

Kära medlemmar!

 

Hoppas ni njuter av allt vad sommaren har att erbjuda och att ni känner er utvilade när ni så småningom hittar tillbaka till arbetet. Vi har våra utbildningsdagar i Umeå att se fram emot under hösten och här kommer ett utskick med dagordning och verksamhetsberättelser inför årsmötet som infaller den 21 september. Informationen finns även att läsa på föreningens hemsida www.sfnfa.net.

 

För att vi ska kunna jobba aktivt och bidra till att så många medlemmar som möjligt ska kunna åka på utbildningsdagar, kurser och kongresser, genom att få stipendium från föreningen, krävs att alla betalar in sin medlemsavgift. Medlemsavgiften är 150 kr och betalas in på postgironummer 68 39 16-1 senast den 31 januari varje år. Glöm inte att skriva ditt namn på postgiroblanketten eller på raden för meddelanden om du betalar via Internet. Det är fler än 50 medlemmar som fortfarande inte betalat sin avgift för 2007 varför jag ber er kontrollera att ni inte är en av dem som glömt bort att betala. Registrerar vi inte någon medlemsavgift på två år så stryks man ur medlemsregistret.

Slutligen presenteras ett förslag till tillägg i policydokumentet rörande reseberättelser då man mottagit stipendium från föreningen. Rubrik: Reseberättelse efter mottaget stipendium. 

Efter avslutad kurs, kongress eller motsvarande insändes en reseberättelse per e-post till styrelsen. Reseberättelsen ska vara en kortfattad beskrivning över alla föreläsningar eller en djupdykning i en till två föreläsningar. Reseberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast en månad efter det att stipendiet använts (för publicering på hemsidan). 

Beslut om tillägg i policydokumentet tas på årsmötet i september. 

 

 

Glad sommar önskar styrelsen

genom ordförande

 

              

 

Bifogade filer:

Dagordning Årsmöte 2007

 

Verksamhetsberättelse 2006      

 

Ekonomisk rapport och Revisionsberättelse 2006